Logo
ANKETLERYAZILARRÖPORTAJLARDUYURULARHAKKIMIZDAİLETİŞİM

Hakkımızda

Kültür Emeği Platformu, kültür üretimine katkı veren tüm emekçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik bilimsel bilgi ve veriye dayalı araştırmalar yaparak, bu alanda yapılan araştırmaları paylaşan bir online platformdur.
Kültür Emeği Platformu, 2022 Mayıs ayında, Dr. Selda Dudu, Doç. Dr. Evrim Hikmet Öğüt ve Özge Ç. Denizci tarafından kuruldu. Aynı yılın Haziran ayında “Türkiye’de Müzik Emeği’nin Durumu” isimli bir araştırma raporu hazırlayıp yayınladı. 2023 yılında benzeri bir araştırmanın aslında tüm kültür-sanat dallarının da kapsaması gereksinimiyle, Dudu ve Denizci, projeyi genişletmeye karar verdi. Murat Köylü’nün de ekibe katılmasıyla birlikte Kültür Emeği Platformu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen CultureCivic Kültür Sanat Programı’nın Yapısal Destek Fonu’ndan yararlanarak dijital dönüşüm yapmaya ve internet sitesinin altyapısını geliştirmeye karar verdi.
Kültür emekçilerinin çalışma koşullarını ve gelir durumlarını somut olarak ortaya koyan ve bilimsel araştırmalara dayalı bilginin yetersizliği nedeniyle bu konuda daha sağlıklı politikaların oluşturulmasına katkı sağlamayı hedefleyen platform, kültürün oluşumuna ve gelişiminin içinde bulunan tüm emekçilerin çalışma koşulları ve gelir durumlarındaki değişimleri takip etmeyi misyon edinir. Buradan hareketle, raporlama, istatistiki veri toplama ve bilimsel yayın yapma faaliyetleri başta olmak üzere kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik faaliyetleri üstlenir. Kültür emekçilerinin çalışma, adil gelir ve sendika kurma haklarına ve bu haklar çerçevesinde çalışma hayatında ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik, kültürel haklara erişim, insanca yaşam hakkı ve sürdürülebilir meslek hayatı temalarına da odaklanır.

Ekip

Selda Dudu
ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümündeki lisansını 2012 yılında bitirdi. 2013 yılında başladığı Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümündeki Sosyal Politika alanındaki yüksek lisans eğitimimi tiyatronun sosyal sorumluluğu üzerine tez yazarak 2017 yılında tamamladı. 2015 yılında Sevilla Üniversitesinde Çalışma Bilimleri alanında ikinci yüksek lisansını Türkiye’deki kültür emekçilerinin çalışma koşulları üzerine yazdığı tezle bitirdi. 2017 yılında yine Sevilla Üniversitesinde Sosyoloji Bölümünde başladığı doktorasını, Avrupa Birliği işgücü piyasası politikalarına odaklanarak Türkiye’den Avrupa’ya göçleri incelediği doktora teziyle 2022 yılında bitirdi. Dünya Bankası Washington DC ofisinde çalışma ekonomisti olarak danışmanlık yapmakta.
Özge Ç. Denizci
Alfabeden önce nota okumayı öğrendi. Konservatuarı bıraktığında 7, İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi’nden sonunculukla mezun olduğunda 17, Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü’nü çift dikiş bitirdiğinde 26, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Etnomüzikoloji ve Folklor Yüksek Lisans Programı’ndan derecesini aldığında 35 yaşındaydı. 28 yaşında anne oldu. Chiviyazıları Yayınevi’nden ilk kitabı “Gürcüler” basıldığında 28, yine aynı yayınevinden “27” isimli ikinci kitabı yayınlandığında 33 yaşındaydı. 40 yaşına geldiğindeyse Selda Dudu ve Evrim Hikmet Öğüt ile birlikte yazdıkları “Türkiye’de Müzik Emeğinin Durumu” yayınlanmış oldu. Çocukluğundan beri müziği de sevdi yazı yazmayı da. Ama herhalde en çok yazmayı sevdi. Konserler organize etti, festivallerde bir işin ucundan tuttu, zaman zaman sahneye kendi de çıktı. Çocuklarla ses atölyeleri yaptı. Pek çok farklı yayında, başta müzik olmak üzere yazıları yayınlandı ve yayınlanmaya devam ediyor. 41 yaşında Avrupa Birliği Projesi olan CultureCivic Kültür Sanat Destek Fonu’yla yıllardır yapmak istediği projeyi gerçekleştirerek Datça’da çocukları sanatla buluşturan “Kızılkirazkuşu Datça’da Orman Yangınları Farkındalığı Sanat Atölyeleri”ni yaptı.
Murat Köylü
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Etnomüzikoloji Anabilim Dalı lisansını 2020 yılında tamamladı. 2022 yılında yine aynı üniversitenin Etnomüzikoloji ve Folklor Yüksek Lisans Programı'na kabul edildi. “Türkiye’de Müzik Emeğinin Durumu” isimli araştırma raporunun yaygınlaştırılmasına katkı sağladı. Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği'nin düzenlediği “Ruhi Su” ve MSGSÜ Müzikoloji Bölümü'nün düzenlediği “Ahmed Adnan Saygun” sempozyumlarında gönüllü çalıştı. Halen MSGSÜ Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrenimini sürdürüyor ve Kültür Emeği Platformu’nda Proje Koordinatörü olarak çalışmaya devam ediyor.
Bizi Takip Edin
© 2024 - Kültür Emeği. Tüm hakları saklıdır.
Logo

“Kültür Emeği Platformu Yenileme ve Teknik Altyapı Oluşturma Projesi” bir Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı tarafından finanse edilmektedir.