Logo
ANKETLERYAZILARRÖPORTAJLARDUYURULARHAKKIMIZDAİLETİŞİM

Katılımcı Ol

Anketlerimize katılıp araştırmalarımıza destek vermek için aşağıdaki formu doldurmanızı rica ederiz. Halihazırdaki anketlere katılımın yanı sıra, size yeni anketler açıldığında e-posta yoluyla bilgi göndereceğiz.
Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Açık Rıza Onay Metni

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince,  tarafıma şirket bünyesinde ilgili yasal düzenlemeler ve bu çerçevede sahip olduğum haklar açısından tarafıma bilgi verilmiş olup, tarafıma teslim edilen aydınlatma metnini okudum, inceledim.  İlgili Yasalar kapsamında “Kültür Emeği Platformu”na tarafımca sözlü/ yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen, kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere gerekli kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, “Kültür Emeği Platformu” tarafından işlenmesine, yapılan iş gereğince hizmetin verilebilmesi ve bu hizmetlerin planlaması amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, sağlık verilerimin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanununda” tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine muvafakat ediyorum.

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen, kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veriler;

Ad- soyad, soyad, telefon numarası, e-mail, yaş, cinsiyet, medeni hal vb. bilgiler,

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; İletişim bilgilerinin bulunduğu veriler; Telefon numarası, adres, e-mail adresi.

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen pazarlama verileri içeren alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Güvenlik ve iş akışı amacı ile Kayıt tutma sureti ile edinilen veriler;

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kartlı veya kartsız geçiş sistemi kayıtları ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar, şirket aracı kullanımı halinde araç takip sistemi kayıtları, şirket içi bilgisayar kullanımına bağlı erişim logları,

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; “Kültür Emeği Platformu”  na yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler,

“Kültür Emeği Platformu” tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında ayrıca web sitesinde bulunan, basılı & elektronik ortamda sunulan veya sms (kısa mesaj) ile iletişim numarası olarak beyan ettiğim gsm numarasına şahsım için gönderilen Aydınlatma Metnini ve haklarımı okudum ve bu kapsamda yukarıda da izah edildiği şekilde kişisel verilerimin “kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, yeniden düzenlenmesine, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılmasını özgür iradem ve sözlü beyan etmiş olduğum onay kodu ile KABUL EDİYORUM.

Bizi Takip Edin
© 2024 - Kültür Emeği. Tüm hakları saklıdır.
Logo

“Kültür Emeği Platformu Yenileme ve Teknik Altyapı Oluşturma Projesi” bir Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı tarafından finanse edilmektedir.